Mergi la conținut

Politica de confidențialitate

Prezenta Politica de confidențialitate, reglementează modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.era-oradea.ro („Site-ul”).

Protecția datelor cu caracter personal și conformarea cu normele legale aplicabile în domeniu reprezintă una dintre preocupările principale ale Omilos Oradea SRL („Operatorul” sau „noi”), urmărindu-se în permanență asigurarea securității datelor și respectarea cerințelor în materie.

De aceea, Omilos Oradea SRL are grija sa prelucreze datele dumneavoastră în conformitate cu principiile stabilite de legislația în domeniu în Romania, inclusiv în conformitate cu Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”) și cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare.

Astfel, în continuare veți găsi informații cu privire la:

Definiții ale termenilor utilizați în Politică de confidențialitate

Categorii de date prelucrate

Scopurile activităților de prelucrare

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Durata prelucrării datelor

Drepturile dvs. in calitate de persoane vizate

Alte documente referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Definitii ale termenilor utilizați în Politică de confidențialitate

Noțiunea de „date cu caracter personal” si „persoană vizată

Datele cu caracter personal” reprezintă orice informație privind ă o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizata”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Noțiunea de „prelucrare” a datelor cu caracter personal

În sensul dispozițiilor legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal, „prelucrare” reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea (simpla vizualizare/accesare), utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

2.Categorii de date prelucrate

Atunci când consultați Site-ul există un set de informații care se obțin în mod automat la vizitarea dumneavoastra a acestuia.

Astfel, în momentul accesării Site-ului, anumite date sunt în mod automat transmise de către browser-ul dumneavoastră și sunt colectate și stocate de către noi. În unele situații excepționale și aceste date pot fi considerate date cu caracter personal, însă doar prin conexiunea cu altele mai explicite.

Astfel, serverul de web poate înregistra informații precum următoarele, fără a se limita la acestea, care însă nu pot fi asociate vreunei persoane:

– numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet,

– site-ul web de la care ne vizitați,

– adrese IP (internet protocol);

– tipul browser-ului si versiunea sa;

– tipul de aparat utilizat si sistemul de operare;

– data si ora accesarii Site-ului;

– locatia dumneavoastra.

Alte date cu caracter personal vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, astfel cum arătăm mai departe.

Aceste date aferente utilizării dumneavoastră pot fi transferate in scopul stocării către server-ul administrat de furnizorul de servicii IT sau unul dintre afiliații si/sau subcontractorii săi, cu condiția ca masurile tehnice, organizaționale si personale sa fie menținute la același nivel.

Distinct de aceste informații, sunt situații când prin intermediul accesării Site-ului prelucrăm anumite date cu caracter personal, astfel:

 • pe care ni le transmiteți dumneavoastră în mod direct: în aceasta situație noi vă solicităm să ne transmiteți în mod liber și direct anumite categorii de date cu caracter personal, precum nume, prenume si/sau adresa de e-mail. La momentul solicitării acestor date, veți fi înștiințat în mod expres cu privire la categoriile de date cu caracter personal.

La momentul solicitării datelor cu caracter personal de la dvs. sau de la alte surse/ entități, vă vom informa cu privire la:

 1. 1. identitatea si datele de contact ale Operatorului si ale responsabilului privind protecția datelor în măsura în care o astfel de persoana este desemnată;
 2. 2. categoriile de date prelucrate;
 3. 3. scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul prelucrării;
 4. 4. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, în măsura în care aceștia există;
 5. 5. daca este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o tara terța sau o organizație, făcând trimitere și la garanțiile adecvate sau corespunzătoare a acestui transfer de date și la mijloacele de obținere o copie a acestora, în cazul în care au fost puse la dispoziție;
 6. 6. perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
 7. 7. drepturile dvs. in legătura cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
 8. 8. daca furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legala sau contractuala sau o obligație necesara pentru încheierea unui contract, precum si daca persoana vizata este obligata sa furnizeze aceste date cu caracter personal si care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
 9. 9. existenta unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri de utilizatori;
 10. 10. sursa din care provin datele cu caracter personal, atunci când informațiile sunt obținute indirect din alte surse,

Cu toate acestea, în legătură cu datele cu caracter personal obținute în mod indirect de la alte surse, noi nu va vom mai informa cu privire la aspectele enumerate mai sus dacă:

 • dețineți deja aceste informații;
 • furnizarea acestor date este imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate din partea noastră.

3. Scopurile și temeiurile legale pentru desfășurarea activităților de prelucrare

Operatorul va prelucra doar acele date cu caracter personal care sunt relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pentru următoarele scopuri și în baza corespondenței următoarelor temeiuri legale:

1. pentru realizarea de rapoarte statistice cu privire la portofoliul de clienti in vederea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea atingerii intereselor legitime urmărite de Operator în legătură cu dezvoltarea continuă a activității economice a noastre și îmbunătățirea serviciilor oferite dumneavoastră.

2. pentru furnizarea informațiilor solicitate de dvs. și pentru a răspunde corespondenței primite de la dvs.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea executării relației de tip contractual dintre dumneavoastră și noi în ceea ce privește furnizarea serviciilor noastre cu specific comercial.

3. pentru a va transmite informații despre noi, promoțiile noastre si despre activitățile si evenimentele noastre si ale Partenerilor noștri, având ca scop marketingul direct.

Acest scop de prelucrare este desfășurat doar dacă dumneavoastră vă dați acordul în acest sens, marcând/ bifând expres în secțiunile special destinate din cadrul Site-ului că vă dați consimțământul pentru aceste activități promoționale și de marketing. Astfel, temeiul legal al acestei prelucrări este consimțământul dvs.

4. pentru realizarea de activități de marketing sau publicitate, precum si realizarea de sondaje</strong

Acest scop de prelucrare este desfășurat doar dacă dumneavoastră vă dați acordul în acest sens, marcând/ bifând expres în secțiunile special destinate din cadrul Site-ului că vă dați consimțământul pentru aceste activități promoționale și de marketing. Astfel, temeiul legal al acestei prelucrări este consimțământul dvs.

5. pentru evidenta contabila, financiara si/sau administrativa.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea îndeplinirii obligațiilor legale pe care noi le avem sau pentru executarea unor contracte specifice, necesare pentru a putea înlesni desfășurarea activității economice specifice comerciale a noastră.

6. pentru a va contacta atunci când este necesar pentru desfășurarea relației dintre noi și dvs. în bune condiții.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea executării relației de tip contractual dintre dumneavoastră și noi în ceea ce privește furnizarea serviciilor noastre cu specific comercial. De asemenea, în cazul contactărilor cu caracter promoțional sau de marketing, temeiul legal va fi consimțământul dvs. în măsura în care l-ați furnizat.

7. pentru îndeplinirea obligațiilor de arhivare, soluționarea litigiilor, sau oricăror altor plângeri la care Operatorul este parte, precum si efectuarea de audituri ale Operatorului.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea îndeplinirii obligațiilor legale pe care noi le avem aferente activității noastre economice specifice comerciale.

8. pentru îndeplinirea obligațiilor legale si responsabilităților sociale, conform legilor romane si internaționale.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea îndeplinirii obligațiilor legale pe care noi le avem aferente activității noastre economice specifice comerciale.

Important!

Atunci când vă este solicitat consimțământul, dacă nu îl acordați, noi nu vom desfășura activitățile vizate. De asemenea, aveți oricând posibilitatea de a reveni asupra deciziei luate în legătură cu consimțământul dvs. în raport cu activitățile de prelucrare vizate. Altfel spus, puteți oricând să îl retrageți atunci când l-ați acordat și invers, puteți oricând să îl acordați mai târziu, în situația când inițial nu ați fost de acord. Pentru a vedea cum, vă rugăm consultați secțiunea nr. 6, aferenta drepturilor dvs.

Atunci când prelucrarea este desfășurată în temeiul interesului nostru legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării dacă justificați astfel în temeiul unor motive legate de situația particulară a dvs.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate doar în scopurile mai sus menționate. În măsura în care dorim să schimbăm sau să extindem scopurile de prelucrare, vom asigura informarea dvs. în acest sens, cu o perioadă de timp rezonabilă înainte de a opera modificarea.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către alte persoane

Datele dumneavoastră vor fi furnizate către alte persoane, fizice sau juridice, cu care colaborăm pentru a îndeplini scopurile de prelucrare, respectând astfel prevederile GDPR si doar in măsura in care acest lucru este necesar sau dacă avem o obligație legală de a furniza datele dumneavoastră.

Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate către următoarele categorii de destinatari, precum și angajații acestora:

1. Companii din grupul ARGO (”Grup”),
2. Furnizori de servicii IT
3. Furnizori de servicii de marketing
4. Furnizori de studii de piață/studii satisfactie clienti
5. Furnizori de servicii de monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor in mediul online.

In vederea asigurării unui nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor dumneavoastra, vom lua toate masurile necesare pentru ca acesti destinatari și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date în conformitate cu prevederile GDPR, asigurând totodată măsurile de securitate necesare pentru siguranța lor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi furnizate autorităților publice sau organelor judiciare ca urmare a unei solicitări primite de la aceste autoritati/organe judiciare sau in vederea respectarii de catre Operator a unei obligații legale.

5.Durata prelucrarii datelor

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate și stocate pe perioada necesară pentru care îți furnizăm serviciile comerciale oferite prin intermediul Site-ului.

După momentul în care alegeti sa nu mai beneficiati de abonamentul la Newsletter, datele dumneavoastra vor fi stocate de către Operator, pentru o perioada adițională de 2 ani, pentru a putea utiliza informatiile necesare în cazul unor eventuale reclamatii sau cereri în instanță.

De asemenea, vom stoca toata corespondenta pe care ne-o transmiteți, precum notificari, intrebari si solicitări pentru o perioada de 2 ani.

6.Drepturile dvs. in calitate de persoane vizate

În calitate de utilizator al Site-ului si in contextul prelucrării datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat:

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Operator, conform celor descrise în prezentul document.

Dreptul de acces la date – respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare.

Dreptul la rectificare – respectiv dreptul de a obține rectificarea de către Operator a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – cu toate acestea, în urma solicitării de ștergere a datelor, Suceava Shopping City SRL își rezervă dreptul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

Dreptul la restricționarea prelucrării – în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Dreptul la portabilitatea datelor – respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal comunicate în format electronic într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Operator către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Dreptul de a va opune prelucrării datelor cu caracter personal – va puteti opune oricand, pentru motive temeinice, prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal. În cazul în care veți obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct, datele dvs cu caracter personal nu vor mai fi folosite pentru aceste scopuri.

Dreptul de a va retrage consimțământul – va puteti retrage, oricand consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator, în situatia in care prelucrarea este întemeiata pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Drepturi aferente deciziilor automate – în situatia în care Operatorul ia decizii automate în legătură cu datele dumneavoastra cu caracter personal, aveti dreptul de a nu face obiectul unei astfel de decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează într-o măsură semnificativă. Intr-o astfel de situatie aveti dreptul de a obține intervenția umană din partea Operatorului cu privire la respectiva prelucrare, dreptul de a va exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și dreptul de a contesta respectiva decizie.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. sau orice solicitări în legătură cu informațiile cuprinse în această pagină sau in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Operator, ne puteți contacta prin următoarele modalități:

 • Prin poștă, la adresa: Bucuresti str. Dionisie Lupu nr. 70-72, etaj 3, sector 1 (in atenția Omilos Oradea SRL);
 • Prin email, la adresa de email: data.protection@argocp.com;

De asemenea, aveţi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Contact ANSPDCP:

 • website: dataprotection.ro;
 • e-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro;
 • telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212,
 • adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

Prezenta Politica de Confidențialitate a fost actualizată la 12.07.2018.

Prezenta Politică de Confidențialitate va putea fi revizuita si actualizata, în orice moment. Orice actualizare va deveni aplicabilă la data publicarii noii versiuni pe Site.

Alexandria LibrariiTexvalTakko FashionStil BijuSplend’orSecuianaSaySabriniRoti GrillPlusopticOtterOrsayNoriel ToysNobiliaNew YorkerMondexModa MissMobexpertMedia Galaxy

Shopping City Suceava